Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek nebo bezplatných příruček, poskytujete mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuju, že vaše údaje dostatečně chráním a podřizuju se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Neprodávám žádný produkt, nejste tedy mými zákazníky, ale návštěvníky blogu.

Jsem správcem vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Hana Bulíčková, Na Rybníčku 1318, 396 01, Humpolec. která provozuje webové stránky stylunaproti.cz. Hana vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abychom vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

  • E-mailové kampaně a newslettery

Jste čtenářem: E-mailem vám posílám novinky či bezplatné kurzy, ke kterým jste se přihlásili. Zpracovávám váš e-mail, sleduju, na co klikáte v e-mailu a jaké typy e-mailů ode mě otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Hana Bulíčková, s využitím dalšího zpracovatele, společnosti MailPoet, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů.

Abych mohla měřit, jak se vám na mém blogu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Jak mě můžete kontaktovat

Ať už na mě máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: info@stylunaproti.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@stylunaproti.cz

Máte právo na informace, které si právě teď čtete. 🙂

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláma, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.1.2020